Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Inflacja – wyniki roczne. Podsumowanie roku 2021

Główny Urząd Statystyczny ogłosił odczyt inflacji na grudzień 2021.

Tym samym poznaliśmy inflację za rok 2021.

Roczna inflacja za rok 2021 to 8,6%


Co to oznacza w praktyce?

  • Ceny w ciągu 12 miesięcy 2021 roku wzrosły o 8,6%
  • Realna wartość 1000 zł w ciągu 1 roku spadła do 920
  • Realna wartość 1000 zł w ciągu 2 lat spadła do 899
  • Realna wartość 1000 zł w ciągu 5 lat spadła do 842
  • Realna wartość 1000 zł w ciągu 10 lat spadła do 822

Ale jednocześnie…

  • każde 100.000 kredytu hipotecznego sprzed 5 lat dziś jest realnie warte 84200
  • każde 100.000 kredytu hipotecznego sprzed 10 lat dziś jest realnie warte 82200

Dane miesięczne o inflacji rocznej (2019-2021)

Roczne wskaźniki inflacji w 2021 i 2022 roku niebezpiecznie rosną z miesiąca na miesiąc…

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Styczeń 0,7% 4,3% 2,6%
Luty
1,2% 4,7% 2,4%
Marzec
1,7% 4,6% 3,2%
Kwiecień
2,2% 3,4% 4,3%
Maj
2,4% 2,9% 4,7%
Czerwiec
2,6% 3,3% 4,4%
Lipiec
2,9% 3,0% 5,0%
Sierpień
2,9% 2,9% 5,5%
Wrzesień
2,6% 3,2% 5,9%
Październik
2,5% 3,1% 6,8%
Listopad
2,6% 3,0% 7,8%
Grudzień
3,4% 2,4% 8,6%
Inflacja roczna (za okres 12 miesięcy) liczona dla poszczególnych miesięcy. Kolor niebieski: inflacja <1,5%, kolor czerwony: inflacja >3,5%. Kolor biały – inflacja mieści się w 'celu inflacyjnym NBP’ czyli 1,5% do 3,5% Dane źródłowe: Główny Urząd Statystyczny

Inflacja roczna (od roku 2011)

Inflacja za całe lata kalendarzowe oraz skumulowana (łączna) inflacja za okres n-lat (z wyliczeniem średniorocznej stopy inflacji).

Uwaga – dane średnioroczne z ostatniej kolumny dotyczą pełnych lat kalendarzowych i nie obejmują żadnych danych z bieżącego roku!

Inflacja roczna Inflacja za okres n-lat
GUS *) GUS **
Lat
Razem
śr/r
Rok 2021 (cały rok) 5,1% 8,6% 1 8,6% 8,6%
Rok 2020 (cały rok) 3,4% 2,4%  2 11,2%
5,5%
Rok 2019 (cały rok) 2,3% 3,4%  3 15,0% 4,8%
Rok 2018 (cały rok) 2,0% 1,1%  4  16,2%  3,8%
Rok 2017 (cały rok) 1,6% 2,1%  5  18,7%  3,5%
Rok 2016 (cały rok) -0,6% 0,8%  6  19,6%  3,0%
Rok 2015 (cały rok) -0,9% -0,5%  7  19,0%  2,5%
Rok 2014 (cały rok) 0,0% -1,0%  8 17,9%
 2,0%
Rok 2013 (cały rok) 0,9% 0,7%  9  18,7%  1,9%
Rok 2012 (cały rok) 3,7% 2,4%  10  21,5%  2,0%
Rok 2011 (cały rok) 4,3% 4,6%  11  27,2%  2,2%
Inflacja roczna (za okres 12 miesięcy) liczona dla poszczególnych lat kalendarzowych. Kolor niebieski: inflacja <1,5%, kolor czerwony: inflacja >3,5%. Kolor biały – inflacja mieści się w 'celu inflacyjnym NBP’ czyli 1,5% do 3,5% Dane źródłowe: Główny Urząd Statystyczny, obliczenia własne (inflacja skumulowana i średnioroczna)

*) Dane według wskaźnika: „Wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100” (link do danych GUS)
**) Dane według wskaźnika: „Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100” sprawdzany za grudzień (czyli na 31.12) (link do danych GUS)

Uwaga. Obie wartości inflacji pobrane są z zestawień GUS. Przy czym moim zdaniem wskaźnik inflacji rocznej za poszczególne całe lata kalendarzowe publikowany przez GUS … nie przedstawia tak naprawdę inflacji za okres roku kalendarzowego…  Zestawienie wskaźnika inflacji rocznej w tabeli z rocznymi odczytami ZUS prezentuje według kryterium „Wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100„. Moim zdaniem nie jest to statystyczna inflacja roczna. Poprawnym wskaźnikiem do oceny zmiany przeciętnych cen w ciągu roku kalendarzowego powinna być inflacja w okresie od 31.12 roku poprzedniego do 31.12 roku który aktualnego. A to oznacza wybór wskaźnika „Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100„. Co zresztą w publikacji miesięcznych informacji o inflacji rocznej (na dany miesiąc) jest używane w komunikacji do mediów przez GUS. Ten wskaźnik używany jest w ustawie o emeryturach i rentach do jako jeden z elementów waloryzacji rent i emerytur.

 

Więcej rozważań ten temat napisałem w artykule:
Jak GUS liczy inflację w poszczególnych latach kalendarzowych?„.

Chcesz zobaczyć szczegółowe obliczenia?
Na tej stronie otrzymasz dostęp do plików Excel.


Najnowsze dane o aktualnej inflacji

Najnowsze dane dotyczące inflacji znajdziesz na stronie
dostępnej w głównym menu inflacja dziś

Dane źródłowe

Strona zawierająca linki do danych GUS
Link do strony z informacjami o danych statystycznych

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *