Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Inflacja a stopy procentowe RPP (1998-2021)

To jest artykuł z cyklu Analizy Inflacji.


Zasady jakimi kieruję się przy pobieraniu danych o historycznych poziomach lokat bankowych opisałem dokładnie na tej stronie. Uważam że ten sposób pokazuje w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistości jakie oprocentowanie lokat bankowych mógł uzyskać inwestor uwzględniając np. wartości o 20% wyższe niż średnie oprocentowanie lokat bankowych – świadomy inwestor będzie szukał lepszych lokat, a nie skupiał się na tych średnich… Podatek od zysków kapitałowych obowiązywał od 2004 roku, wcześniej nie biorę go pod uwagę.


Stopy procentowe na tle rocznych odczytów inflacji

Wykres przedstawia dane z odstępami rocznymi. Podając roczną inflację (0dczyt na koniec roku) z przebiegiem zmian poziomu stóp procentowych.

Zwróć uwagę że:

  • Do roku 2019 tylko dwa razy poziom inflacji był minimalnie wyższy niż poziom stóp procentowych
  • Od roku 2019 jesteśmy w permanentnym stanie ’paradoksu inflacyjnego’ – czyli sytuacji w której stopy procentowe nie podążają za odczytami inflacji. Co nie jest zjawiskiem normalnym.

Dane te (w nieco innym ujęciu) omawiałem pośrednio przy analizie porównawczej inflacji i oprocentowania kredytów mieszkaniowych.


Potrzebujesz gotowych danych w formie arkusza Excel (i przykłady obliczeń)?
Zapisz się na listę informacyjną

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *