Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Znamy już koszyk inflacyjny na rok 2022

Obliczenia i analizy na tej stronie aktualizuję raz do roku jak tylko pojawią się dane za rok poprzedni. Nie ma tu aktualizacji co miesiąc.

W marcu Główny Urząd Statystyczny udostępnił koszyk inflacyjny na rok 2022. System wag oparty jest na wydatkach z 2021 r.uwzględnia zmiany w strukturze konsumpcji w erze 'po lockdownach’. Zmiany w koszyku dla przypomnienia oparte są o badania budżetów domowych w formie ankiet – i na tej podstawie budowany jest system wag dla poszczególnych kategorii wydatków.

Zmiany są w zasadzie intuicyjne i oczywiste:

Obniżył się udział wydatków na żywność, używki, napoje (w czasie pandemii często zakupy tych towarów były większe)

Wzrosty wystąpiły w większości kategorii – najwięcej w wydatkach na transport (co też jest całkiem oczywiste)


Aktualny koszyk inflacyjny (na rok 2022)

Poniżej prezentuję aktualny system wag używany do wyliczenia inflacji w roku 2022.

System wag stosowany w obliczeniach inflacji Rok 2021 Rok 2022
Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 26,59
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 6,32
Odzież i obuwie 4,21 4,47
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 19,33
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 5,71
Zdrowie 5,39 5,69
Transport 8,88 9,54
Łączność 5,00 4,90
Rekreacja i kultura 5,78 6,07
Edukacja 1,02 1,16
Restauracje i hotele 4,56 4,77
Inne towary i usługi 5,51 5,45
Źródło danych: Raporty i publikacje GUS. Dane w poszczególnych kolumnach sumują się do 100

Zmiana procentowych udziałów w koszyku w ostatnich 3 latach

Jak zmieniały się procentowe udziały poszczególnych kategorii:

Poniżej wykres w innym układzie:


Gdzie szukać aktualnych danych

Aktualne dane dostępne są zawsze na osobnej stronie
Link do strony z aktualnymi informacjami

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *