Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Dane źródłowe: oprocentowanie kredytów mieszkaniowych

Inflacja, stopy procentowe, lokaty – a co z kredytami hipotecznymi? Do różnych analiz postanowiłem włączyć także ten element finansów rodziny. Pozwoli to na dodatkowe analizy, porównania i wnioski (Zarówno z przeszłości jak i z danych bieżących).

Dane historyczne o kredytach mieszkaniowych dla ludności są dostępne na stronach NBP. Poniżej moja analiza danych źródłowych oraz wskazanie których danych używam do dalszych porównań.


Uwaga: To jest artykuł dla czytelników zainteresowanych szczegółami publikowanych przeze mnie danych. Jeżeli chcesz po prostu sprawdzić historyczne oprocentowanie kredytów hipotecznych nie wnikając w szczegóły jak te dane zostały obliczone – po prostu przejdź na stronę z historycznym oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych.


Jakie założenia przyjąłem dla danych o kredytach w poszczególnych latach kalendarzowych?

Dla celów poważnych opracowań naukowych konieczna byłaby dokładna analiza danych NBP. Taką analizą nie będę się zajmował – zostawiając ten temat dla badaczy i ekonomistów zajmujących się tą tematyką.

To co może być interesujące dla czytelników to dane o poziomie oprocentowania kredytów hipotecznych w poszczególnych latach.

Mój pierwszy kredyt hipoteczny był w pierwszych latach oprocentowany … na ponad 20% rocznie.

Ale rozumiejąc już wtedy wpływ inflacji na długoterminowe zobowiązania kredytowe nie miałem z tym żadnego problemu.

Po co publikować dane o oprocentowaniu kredytów z przeszłości?:

  • aby porównać poziom oprocentowania kredytów do stóp procentowych
  • aby porównać kredyty hipoteczne do inflacji
  • i móc wyciągać wnioski oparte nie o przykładowe dane – tylko o rzeczywiste dane historyczne

Założenia jakie przyjąłem:

Do analizy biorę wyłącznie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych dla ludności (nie dla firm).

Interesują mnie poziomy oprocentowania kredytów w poszczególnych latach kalendarzowych. Dlatego nie analizuję danych z poszczególnych miesięcy.

Tym samym do obliczeń biorę pod uwagę dane za poszczególne lata kalendarzowe.

Z zestawienia NBP pobieram dane według ścieżki: Kredyty i inne należności w PLN -> Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych -> Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe -> powyżej 5 lat.

Musimy pamiętać, że dane o oprocentowaniu są uśrednione. Przy czym w przypadku kredytów nie stosuję (tak jak przy lokatach) dodatkowych przeliczeń i próby uaktualnienia danych. Średnie dane z rynku uważam za odpowiednie.

W przypadku kredytów do analizy biorę dane o bieżącym średnim oprocentowaniu (dla istniejących umów).

To czego poszukuję dla moich obliczeń to dane dla pełnych lat kalendarzowych. Oprocentowanie kredytów może zmieniać się w ciągu roku. Który miesiąc brać pod uwagę? Styczeń? Grudzień? Połowa roku (czerwiec)? Średnia arytmetyczna z poszczególnych miesięcy? Każdy wybór da się uzasadnić.

Dla moich obliczeń wybieram średnią arytmetyczną z poszczególnych miesięcy w danym roku kalendarzowym (od stycznia do grudnia).

Dlaczego?

  • Oprocentowanie kredytów jest zmienne i może zmieniać się w ciągu roku
  • Wybór jednego miesiąca jako reprezentanta całego roku może w niektórych latach (przy np. dużych zmianach stóp procentowych) znacząco zmienić wynik średnioroczny
  • Odsetki od kredytów płacimy co miesiąc – a nie raz na koniec roku
  • W praktyce oprocentowanie roczne kredytu powinno być jak najbardziej zbliżone do sumy odsetek zapłaconych w ciągu roku, a ta jest sumą odsetek miesięcznych przy możliwych zmianach oprocentowania w ciągu roku.

Gdzie znaleźć historyczne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych?

Źródłem danych jest tutaj Narodowy Bank Polski.


Dane o kredytach za lata 2002-2006

NBP udostępnia szczegółowe miesięczne dane o depozytach i kredytach w jednym, prostym arkuszu Excel. Dane podzielone są na dwa okresy -od 1996 do 2002 oraz od 2002 do 2006. Niestety w latach do 2002 nie ma danych o kredytach mieszkaniowych. Te pojawiają się dopiero od 2002 roku.

Do analizy używam danych o kredytach udzielonych na okres ponad 5 lat.

Uproszczone zestawienie za okres od grudnia 1996 do grudnia 2006 roku

Plik dostępny jest na tej stronie w portalu NBP.

Plik nie jest na bieżąco aktualizowany – stąd udostępniam go także na portalu

Bezpośrednio plik pobierzesz z portalu inflacja.pl na tej stronie.


Dane o kredytach mieszkaniowych od roku 2005

Do analizy rocznego poziomu oprocentowania lokat bankowych biorę pod uwagę Tabelę 1, czyli „średnie oprocentowanie umów złotowych„. A w nim dane „Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe”.

NBP co miesiąc aktualizuje bieżące dane (dostępne za okres od 2005 roku)

Plik dostępny jest na tej stronie w portalu NBP.

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *