Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Dane źródłowe: stopy procentowe NBP

Z punktu widzenia analiz finansowych ze wszystkich stóp procentowych ogłaszanych przez NBP interesująca dla nas jest stopa referencyjna NBP.

Dane historyczne o stopach procentowych dostępne są na stronach NBP. Poniżej moja analiza danych źródłowych oraz wskazanie których danych używam do dalszych porównań.


Uwaga: To jest artykuł dla czytelników zainteresowanych szczegółami publikowanych przeze mnie danych. Jeżeli chcesz po prostu sprawdzić historyczne stóp procentowych nie wnikając w szczegóły jak te dane zostały obliczone – po prostu przejdź na stronę z historycznymi wynikami stóp procentowych.


Stopy procentowe ustala NBP na nieregularnych posiedzeniach

Były lata w których stopy procentowe zmieniały się ponad 6 razy w ciągu roku. A były okres gdzie przez kilka lat stopy były cały czas na tym samym poziomie.

NBP publikuje stopy procentowe w takiej postaci:

Dla analiz porównawczych które prowadzę istotne są roczne wartości różnych wskaźników. Roczna inflacja, oprocentowanie rocznych lokat, średnie wynagrodzenie w danym roku itp.


Potrzebuję tym samym rocznych danych o stopie referencyjnej NBP

Jak to policzyłem? Dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku oprocentowania kredytów hipotecznych. Policzyłem średnią arytmetyczną z dwunastu stóp procentowych obowiązujących w połowie każdego miesiąca kalendarzowego w poszczególnych latach.

W tym celu przygotowałem osobny arkusz danych – wprowadzając wartości stóp procentowych które obowiązywały w poszczególnych miesiącach. Jeżeli zmiana poziomu stopy procentowej była na dzień 28.02 to ta wartość obowiązywała w praktyce od kolejnego miesiąca – czyli od marca. Najczęściej zmiany stóp procentowych miały miejsce w ostatnich dniach miesiąca. Ale nie zawsze. Czasem był to początek miesiąca, czasem połowa. W takich przypadkach uznawałem że stopa procentowa obowiązywała odpowiednio w danym miesiącu lub od kolejnego miesiąca (jeżeli zmiana stopy była np po 15-ym).

W ten sposób utworzyłem zestaw miesięcznych odczytów stóp procentowych. A po wyciągnięciu średniej za każdy rok otrzymałem wyniki 'urocznione’, które używać będę do dalszych analiz.


NBP aktualizuje dane zaraz po ogłoszeniu zmian przez RPP
Historia stóp procentowych dostępna na tej stronie w portalu NBP.

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *