Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek


Wynagrodzenia w Polsce na tle inflacji – analiza (1950-2021)

Średnie wynagrodzenia jednak wygrywają z inflacją. Czy zawsze?

Jakie były wynagrodzenia w Polsce (netto) w przeszłości?

Opracowanie po raz pierwszy uwzględniające wyniki netto, po opodatkowaniu.

Ile zarabiało się w Polsce w przeszłości?

Ile zarabiało się w Polsce 20-30 lat temu? Tą tematyką zajmuje się ZUS. Były lata gdzie każdy pracujący mógł być…