Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Przy analizowaniu inflacji czasami zapuszczam się w bardziej złożone analizy. Lub rozprawiam się z niby drobnymi ciekawostkami matematycznymi. Możesz brać je na słowo, albo przeczytać szczegółowe wyjaśnienia – ale to raczej dla bardzo dociekliwych czytelników.


Jak policzyć utratę siły nabywczej pieniądza?

10% inflacja powoduje spadek wartości pieniądza o … 9,1%. O co tu chodzi?

Paradoks rocznej stopy zwrotu (dotyczy także liczenia inflacji)

W finansach i inwestowaniu przy analizach dłuższych niż 1 miesiąc – szczególnie gdy mówimy o okresie 1 rocznym – często…