Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Jeżeli ktoś pisze artykuły o inflacji to gdy przechodzimy do jej wpływu na finanse osobiste najczęściej porusza się temat spadku siły nabywczej wynagrodzenia, rzadziej utraty realnej wartości naszych inwestycji a już sporadycznie wpływ inflacji na kredyty np. hipoteczne. Nie mówię tu o rosnących ratach odsetkowych – to akurat pojawia się często. Jest jeszcze jedno – mniej znane – powiązanie inflacji z kredytem. O tym także przeczytasz w portalu.


Jak zmieniały się stopy procentowe RPP? [do 2022.05]

Dane historyczne o zmianach poziomów stóp procentowych.

Jak zmieniało się oprocentowanie kredytów mieszkaniowych?

Mój pierwszy kredyt na mieszkanie był oprocentowany na … ponad 20%.

Inflacja a oprocentowanie kredytów hipotecznych (1998-2021)

Mój pierwszy kredyt na mieszkanie był oprocentowany ponad 20% w skali roku…

Inflacja a stopy procentowe RPP (1998-2021)

Czy w przeszłości stopy procentowe podążały za inflacją?

Dane źródłowe: oprocentowanie kredytów mieszkaniowych

Inflacja, stopy procentowe, lokaty – a co z kredytami hipotecznymi? Do różnych analiz postanowiłem włączyć także ten element finansów rodziny….

Dane źródłowe: stopy procentowe NBP

Z punktu widzenia analiz finansowych ze wszystkich stóp procentowych ogłaszanych przez NBP interesująca dla nas jest stopa referencyjna NBP. Dane…