Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

W szkołach w Polsce – w innych krajach zresztą też – matematyka finansów osobistych w zasadzie nie występuje. A wzorów na wpływ inflacji na inwestycje nie przypominam sobie nawet ze studiów ekonomicznych. Znam je po prostu z własnego doświadczenia i pasji matematyki finansów osobistych. Co zaskakujące – te wzory są często bardzo proste. Warto się z nimi zapoznać.


Pułapka w analizach zysku ponad inflację (chodzi o podatek)

Ostrożnie z odejmowaniem podatku od zysków ponad inflację!

Jak poprawnie policzyć łączny zysk znając inflację i zysk ponad inflację?

Zysk 4% ponad inflację przy inflacji 6% to NIE JEST 10% ponad inflację!

Jaką policzyć realną wartość oszczędności w przyszłości?

Inflacja w długim okresie ma olbrzymi wpływ na realną wartość pieniądza!

Jak udowodnić że inflacji nie można po prostu odjąć od zysku?

Lokata 5% – inflacja 3% to nie jest zysk 2%!

Jak liczyć wpływ inflacji na zysk z lokaty bankowej lub zysk z inwestycji?

Lokata 5% – inflacja 3% to nie jest zysk 2%!

Jak policzyć średnioroczną inflację za kilka lat?

Nie można podzielić łącznej inflacji 10-letniej przez 10 aby otrzymać średnioroczną inflację!

Jak policzyć utratę siły nabywczej pieniądza?

10% inflacja powoduje spadek wartości pieniądza o … 9,1%. O co tu chodzi?

Jak policzyć łączną średnioroczną inflację za okres kilku lat?

Uwaga: Średniej inflacji nie można po prostu pomnożyć przez liczbę lat!

Jak policzyć łączną inflację za okres kilku lat?

Uwaga: Inflacji z poszczególnych lat nie można do siebie dodawać!