Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Koszyk inflacyjny na rok 2022

W rozmowach z inwestorami często spotykam się z uwagami że oficjalna inflacja jest zaniżona. Od strony formalnej wskaźniki inflacji wyliczane są w oparciu o jasno zdefiniowany koszyk inflacyjny. Główny Urząd Statystyczny przyjął określone grupy produktów i przypisał im określone wagi (udział procentowy w przeciętnym koszyku zakupowym).

Natomiast koszyk zakupowy każdego z nas jest inny.I tak naprawdę inflacja też jest dla każdego nieco inna. Ale trzeba do czegoś odnieść dane dla całej gospodarki i dla całego społeczeństwa – stąd uśredniony poziom prezentowany i co roku ogłaszany przez GUS.


Aktualny koszyk inflacyjny (na rok 2022)

Poniżej prezentuję aktualny system wag używany do wyliczenia inflacji w roku 2022.

System wag stosowany w obliczeniach inflacji Rok 2021 Rok 2022
Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 26,59
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 6,32
Odzież i obuwie 4,21 4,47
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 19,33
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 5,71
Zdrowie 5,39 5,69
Transport 8,88 9,54
Łączność 5,00 4,90
Rekreacja i kultura 5,78 6,07
Edukacja 1,02 1,16
Restauracje i hotele 4,56 4,77
Inne towary i usługi 5,51 5,45
Źródło danych: Raporty i publikacje GUS. Dane w poszczególnych kolumnach sumują się do 100

Zmiana procentowych udziałów w koszyku w ostatnich 3 latach

Jak zmieniały się procentowe udziały poszczególnych kategorii:

Poniżej wykres w innym układzie:


Gdzie szukać aktualnych danych

Aktualne dane dostępne są zawsze na osobnej stronie
Link do strony z aktualnymi informacjami

 


Dane z poprzednich lat

Listę koszyków z ostatnich lat znajdziesz na tej stronie.


Zmiany wag w koszyku inflacyjnym

System wag koszyka inflacyjnego oparty jest o strukturę przeciętnych wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany. Dane te  GUS uzyskuje z badania budżetów gospodarstw domowych.


Jakie produkty i usługi znajdują się w poszczególnych kategoriach?

Żywność i napoje bezalkoholowe

Żywność:

 • ryż, mąka, pieczywo, makarony i produkty makaronowe, ryby i owoce morza
 • mięso wołowe, cielęce, wieprzowe , drobiowe, wędliny
 • mleko, jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne, sery i twarogi, jaja
 • tłuszcze roślinne, tłuszcze zwierzęce, masło
 • owoce
 • warzywa
 • cukier

Napoje bezalkoholowe:

 • kawa
 • herbata
 • kakao i czekolada w proszku
 • wody mineralne lub źródlane
 • soki owocowe i warzywne

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

 • Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe

Odzież i obuwie

 • odzież, obuwie

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii:

 • opłaty na rzecz właścicieli
 • zaopatrywanie w wodę
 • wywóz śmieci
 • usługi kanalizacyjne
 • nośniki energii: energia elektryczna, gaz, opał, energia cieplna

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego:

 • meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy
 • urządzenia gospodarstwa domowego
 • środki czyszczące i konserwujące
 • usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego

Zdrowie

 • wyroby farmaceutyczne
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny
 • usługi lekarskie
 • usługi stomatologiczne
 • usługi szpitalne i sanatoryjne

Transport

 • środki transportu w tym samochody osobowe
 • paliwa do prywatnych środków transportu (benzyna, ropa, gaz i inne)
 • usługi transportowe

Łączność

 • sprzęt telekomunikacyjny
 • usługi telekomunikacyjne

Rekreacja i kultura

 • sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny
 • usługi związane z rekreacją i kulturą w tym opłaty RTV
 • książki
 • gazety i czasopisma
 • artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie
 • turystyka zorganizowana (w kraju i za granicą)

Edukacja

 • edukacja

Restauracje i hotele

 • restauracje
 • hotele

Inne towary i usługi

 • higiena osobista
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne,
 • artykuły do higieny osobistej i kosmetyki
 • opieka społeczna
 • ubezpieczenia
 • usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje