Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Dane źródłowe do analiz inflacji i wpływu na zagadnienia finansowe

Jako pierwszy portal w Polsce publikuję dodatkowe analizy dotyczące inflacji i jej wpływu na finanse osobiste oraz długoterminowe porównania inflacji do wybranych form inwestowania.

Takie analizy pozwalają zauważyć ciekawe wnioski – szczególnie gdy mówimy o inwestowaniu – gdzie w reklamach różnych sposobów inwestowania (np. akcje, fundusze, złoto, nieruchomości) całkowicie wpływ inflacji się pomija. To nie znaczy że nie warto inwestować! Ale warto wiedzieć kiedy mamy co czynienia z rzetelnym przedstawianiem informacji o możliwościach inwestycyjnych, a kiedy są to po prostu bajki sprzedażowe

Listę analiz znajdziesz na tej stronie.


Po co publikuję te analizy?

Od wielu lat do szału doprowadza mnie publikowanie średniorocznych wyników inwestycji (np. giełda, złoto itp) za długi okres czasu bez uwzględniania inflacji.

Oczywiście z punktu widzenia 'sprzedawców’ inwestycji pokazanie wyniku na poziomie kilkunastu procent średniorocznie świetnie sprzedaje… W rzeczywistości w długim okresie po uwzględnieniu inflacji wyniki te są całkiem inne… I coś co jest przedstawiane jako ultrazyskowna inwestycja w rzeczywistości zarabia znacznie mniej!

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ wyników inwestycji nie wolno porównywać do zysku =0. Należy je porównywać do zysku bez ryzyka – czyli wyników inwestycji na lokacie bankowej. A w długim okresie czasu były lata z wysoką inflacją, gdzie najczęściej podążały za nią wysokie oprocentowania lokat bankowych (np ponad 20%…).

Pomijam już fakt że często wpływ inflacji jest liczony w błędny sposób. Co znów zaniża wpływ inflacji.

W finansach osobistych trzeba mieć tego świadomość!


Inflacja i jej wpływ na finanse osobiste

W tej grupie przedstawiam jaki wpływ ma inflacja (bieżąca oraz długoterminowa) na:

 • oszczędności – tu uwzględniam lokaty bankowe
 • po stronie długu uwzględniam kredyty hipoteczne (najczęściej występujące zobowiązania długoterminowe)
 • wynagrodzenia – korzystam ze średniego wynagrodzenia w Polsce (wg GUS)
 • dodatkowo do ciekawych wniosków prowadzi analiza poziomu stóp procentowych NBP

Wyniki wybranych inwestycji po uwzględnieniu inflacji

 • inwestycja w złoto po uwzględnieniu inflacji
 • inwestycja w akcje na giełdzie w Polsce po uwzględnieniu inflacji
 • inwestycja w akcje na giełdzie w USA po uwzględnieniu inflacji w USA
 • inwestycja w fundusze akcji w Polsce po uwzględnieniu inflacji
 • inwestycja w fundusze obligacji w Polsce po uwzględnieniu inflacji
 • kurs USD w Polsce a wpływ inflacji
 • kurs EUR w Polsce a wpływ inflacji
 • ceny mieszkań w Polsce a wpływ inflacji

Jeżeli masz pomysł na jeszcze inne porównania – podziel się nim w formularzu kontaktowym.


Do obliczeń potrzebne są szczegółowe dane

Rzetelność obliczeń wymaga aby dokładnie przedstawić skąd biorą się dane i w jaki sposób używam ich do analiz. Informacje o każdej z grup danych opublikowałem na osobnych stronach.

Dane źródłowe: Inflacja

Dane źródłowe: Lokaty bankowe

Dane źródłowe: Kredyty hipoteczne