Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Co warto wiedzieć o inflacji?

Dla czytelników samo pojęcie inflacji jest oczywiste:

Inflacja to proces wzrostu przeciętnych cen. Za tą samą kwotę kupimy po prostu mniej towarów i usług.

Ale o inflacji warto wiedzieć więcej.


Świetne opracowanie przygotował Główny Urząd Statystyczny

Dla zainteresowanych tematem powinna by być początkowa lektura obowiązkowa.

Plik dostępny jest na tej stronie w portalu stat.gov.pl.
Na wszelki wypadek – udostępniam go do pobrania tutaj.

Oto co znajdziesz w tej publikacji.

Rozdział I

 • Co rozumie się pod pojęciem inflacji?
 • Czym jest inflacja?
 • Skąd się bierze inflacja?
 • Co to jest hiperinflacja?
 • Jakie są skutki zbyt wysokiej inflacji?
 • Co to jest deflacja?
 • Jakie są miary inflacji?
 • Czego nie mierzą wskaźniki cen?
 • Jakie są formuły obliczania wskaźników cen?
 • Jakie informacje są potrzebne, żeby zmierzyć inflację?

Rozdział II

 • Na czym polegają badania cen konsumpcyjnych?
 • Jak powstają zasady badania cen konsumpcyjnych?
 • Czym jest koszyk inflacyjny i co zawiera?
 • Dlaczego i w jaki sposób koszyk inflacyjny i lista reprezentantów ulegają zmianom?
 • Dlaczego lista badanych towarów i usług nie jest powszechnie dostępna?
 • Ile danych o cenach wykorzystuje statystyka?
 • Czy wszystkie towary i usługi ujęte w koszyku jednakowo wpływają na inflację?
 • Dlaczego do badania cen potrzebne są informacje o wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych?
 • Skąd statystyka ma dane o tym co kupują konsumenci?
 • Czy metodologia badań cen konsumpcyjnych się zmienia?

Rozdział III

 • Jakie ceny są uwzględniane we wskaźniku i skąd pochodzą?
 • Jakie są sposoby gromadzenia danych o cenach?
 • Jak notowane są ceny przez ankieterów?
 • Co utrudnia pomiar wskaźnika cen konsumpcyjnych?
 • Czy cena każdego towaru lub usługi jest uwzględniana w badaniu tak samo?
 • Czy rabaty i promocje mają wpływ na wskaźnik cen?
 • Co się dzieje, gdy zmienia się jakość towarów i usług?

Rozdział IV

 • Jakie informacje o cenach konsumpcyjnych są dostępne i jak mogą być wykorzystywane?
 • Jakich danych o cenach konsumpcyjnych dostarcza statystyka?
 • Jak statystyka upowszechnia dane o cenach konsumpcyjnych?
 • Gdzie można znaleźć dane o cenach konsumpcyjnych?
 • Czy statystyka zajmuje się prognozowaniem zmian cen?
 • Jaki jest związek pomiędzy inflacją a siłą nabywczą płac i świadczeń społecznych?
 • Czym jest waloryzacja?
 • W jaki sposób dane publikowane przez GUS można porównywać z danymi z innych krajów?

Rozdział V

 • Jak interpretować dane o zmianach cen konsumpcyjnych?
 • O czym informuje wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?
 • Jak obliczyć wskaźniki cen dla okresów odniesienia innych niż publikowane?
 • Czym się różni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych od wskaźnika za grudzień danego roku w stosunku do grudnia roku poprzedniego?
 • Czy inflacja indywidualnego gospodarstwa domowego może się różnić od wskaźników cen ogłaszanych przez GUS?

 

 

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.