Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Koszyk inflacyjny na rok 2021

Główny Urząd Statystyczny udostępnił koszyk inflacyjny na rok 2021. System wag oparty jest na wydatkach z 2020 r.uwzględnia zmiany w strukturze konsumpcji wywołane pandemią COVID-19.

Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych, użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz łączności.

Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie restauracji i hoteli, transportu, rekreacji i kultury oraz odzieży i obuwia.


Aktualny koszyk inflacyjny (na rok 2021)

Poniżej prezentuję aktualny system wag używany do wyliczenia inflacji w roku 2021.

System wag stosowany w obliczeniach inflacji Rok 2020 Rok 2021
Żywność i napoje bezalkoholowe 25,25 27,77
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,25 6,91
Odzież i obuwie 4,94 4,21
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 18,44 19,14
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,80 5,83
Zdrowie 5,29 5,39
Transport 9,89 8,88
Łączność 4,54 5,00
Rekreacja i kultura 6,62 5,78
Edukacja 1,15 1,02
Restauracje i hotele 6,12 4,56
Inne towary i usługi 5,72 5,51
Źródło danych: Raporty i publikacje GUS. Dane w poszczególnych kolumnach sumują się do 100

 


Gdzie szukać aktualnych danych

Aktualne dane dostępne są zawsze na osobnej stronie
Link do strony z aktualnymi informacjami

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.