Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

Współczynnik inflacyjny (zestawienie tabelaryczne)

Współczynnik inflacyjny pozwala w szybki sposób urealnić wartość pieniądza z przyszłości – z uwzględnieniem przewidywanej inflacji.

O tym jak to poprawnie policzyć przeczytasz tutaj. Tam wyjaśniam skąd wziął się poniższy wzór, którego użyłem do przygotowania tabeli współczynników inflacyjnych.

Tabela współczynników inflacyjnych

Tabelę wykorzystasz do oceny realnej wartości określonej kwoty z przyszłości w oparciu o liczbę lat oraz średnioroczną inflację.

Warianty inflacji średniorocznej przyjąłem na poziomie +/- 1,5 pp od celu inflacyjnego do której utrzymania średniorocznie dąży NBP (obecnie to 2,5%).

Tabela dla określonej liczby lat i oczekiwanego poziomu średniorocznej inflacji pokazuje w % urealnioną wartość pieniądza w przyszłości.

Jak korzystać ze współczynnika inflacyjnego?

Przykład 1:

Kwota 1.000.000 zł za 20 lat przy inflacji 3% to odpowiednik dzisiejszej realnej wartości pieniądza w kwocie: 554.000 zł.

 

Przykład 2:

Kwota świadczenia 500+ (czyli 500 zł) po 5 latach przy średniej inflacji 4% warta będzie realnie tyle co dzisiejsze: 411 zł.

 

Przykład 3:

Wyliczona w symulacji emerytalnej kwota dodatkowej emerytury w wysokości 2000 zł wyliczona za 40 lat przy średniej inflacji 2,5% warta będzie realnie tyle co dzisiejsze: 744 zł.

 


Chcesz zobaczyć szczegółowe obliczenia?
Na tej stronie otrzymasz dostęp do plików Excel.

Może Cię zainteresować...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.