Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek


Jak zmieniały się stopy procentowe RPP? [do 2022.05]

Dane historyczne o zmianach poziomów stóp procentowych.

Inflacja a stopy procentowe RPP (1998-2021)

Czy w przeszłości stopy procentowe podążały za inflacją?

Dane źródłowe: stopy procentowe NBP

Z punktu widzenia analiz finansowych ze wszystkich stóp procentowych ogłaszanych przez NBP interesująca dla nas jest stopa referencyjna NBP. Dane…