Wpływ inflacji na oszczędności i inwestycje.
Analizuje: Remigiusz Stanisławek

W poniższych artykułach zebrałem dane historyczne dotyczące porównywanych z inflacją danych – lokaty, kredyty, złoto, giełda itp. Są to głównie surowe liczby i podstawowe wykresy. Natomiast dokładniejsze analizy i wykorzystanie tych danych znajdziesz w sekcji Analizy inflacji. Jeżeli lubisz liczyć i bazować na konkretnych danych – nie zawiedziesz się! Sprawdź też informacje o źródłach danych – czyli skąd je pozyskałem i jakie zasady przyjąłem wykorzystując te informacje.


Jaka była inflacja w Polsce w przeszłości? Dane średnioroczne (5- i 10-letnie) do roku 2021

Analiza 5-io i 10-letnich średnich odczytów inflacji w poszczególnych latach.

Jak zmieniały się stopy procentowe RPP? [do 2022.05]

Dane historyczne o zmianach poziomów stóp procentowych.

Jakie były wynagrodzenia w Polsce (netto) w przeszłości?

Opracowanie po raz pierwszy uwzględniające wyniki netto, po opodatkowaniu.

Jak zmieniało się oprocentowanie kredytów mieszkaniowych?

Mój pierwszy kredyt na mieszkanie był oprocentowany na … ponad 20%.

Jakie było oprocentowanie lokat bankowych w przeszłości?

Dane liczbowe – historyczne oprocentowanie lokat bankowych w Polsce

Jaka była średnioroczna inflacja za ostatnie 5/10/15/20 i więcej lat?

A także dane o średniorocznej inflacji za … 40 lat!

Jak zmieniał się koszyk inflacyjny w przeszłości (2010-2022)

Obliczenia i analizy na tej stronie aktualizuję raz do roku jak tylko pojawią się dane za rok poprzedni. Nie ma…

Jaka była łączna inflacja za ostatnie 5-10-20-30 lat?

Czy zastanawiałe/aś się jaka była łączna inflacja w ostatnich np 10 czy 20 latach? Zapewniam że warto. Sprawdź te obliczenia.

Jaka była roczna inflacja w przeszłości?

Zestawienie historycznych odczytów inflacji.

Paradoks rocznej stopy zwrotu (dotyczy także liczenia inflacji)

W finansach i inwestowaniu przy analizach dłuższych niż 1 miesiąc – szczególnie gdy mówimy o okresie 1 rocznym – często…